Runinskrifter.net

U 1082 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 1.2″17° 33′ 7.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66473401597670
SWEREF99TM
xy
6646774642613
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6426136646774
GeoHash
u6skzqt4fn
GeoDNA
eaagctagattccactatgagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Forkarby
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.