Runinskrifter.net

U 104

Även känd som L 396.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 28.5″17° 52′ 5.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66004301616810
SWEREF99TM
xy
6600113662317
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6623176600113
GeoHash
u6sdw954wq
GeoDNA
eaagctagtatcgtgattgatc

Lokalisering:

Placering:
I Ashmolean Museum, Oxford.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eds kyrka
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: