Runinskrifter.net

U 1013 †

Även känd som B 513, L 217.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 57′ 19.7″17° 36′ 20.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66498471600604
SWEREF99TM
xy
6649316645515
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6455156649316
GeoHash
u6st0ds1ue
GeoDNA
eaagctagcgaggtatagggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ärentuna kyrka
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Förkommet, sannolikt stulet 2007.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: