Runinskrifter.net

U 1002

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödgrå finkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå finkornig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 57.7″17° 52′ 46.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66496171615924
SWEREF99TM
xy
6649273660833
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6608336649273
GeoHash
u6stnc7w6t
GeoDNA
eaagctagcgctgttatccagt

Lokalisering:

Placering:
I södra vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Rasbo kyrka
Socken:
Rasbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.