Runinskrifter.net

U 1001

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 536, L 291.

Objektuppgifter:

Föremål:
Sten
Nyckelord:
sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 58.6″17° 52′ 46.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66496421615913
SWEREF99TM
xy
6649298660822
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6608226649298
GeoHash
u6stnc7rwr
GeoDNA
eaagctagcgctgttatcaccc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i norr långhusmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rasbo kyrka
Socken:
Rasbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Eventuellt 800-talet

Vikingatid; 800–899

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, bild av skepp. Återfunnen 1965.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: