Runinskrifter.net

U 10

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 38.5″17° 29′ 34.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65871461595880
SWEREF99TM
xy
6586579641555
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6415556586579
GeoHash
u6s3yh3g70
GeoDNA
eaagctaggtccaagggctcat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 36.3″17° 31′ 54.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65834241598196
SWEREF99TM
xy
6582887643915
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6439156582887
GeoHash
u6s3wynm9h
GeoDNA
eaagctaggtccgccttgataa

Lokalisering:

Placering:
Adelsö kyrka
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Dalby
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Källström (2007a:369) anser att det går en ordgräns efter R-runan i den antagna läsningen kaRþi.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U10 Dalby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2004-02-26"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: