Runinskrifter.net

Sm NOR2002;25

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, grå gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 13′ 3.5″13° 41′ 2.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63455151371860
SWEREF99TM
xy
6342380420532
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4205326342380
GeoHash
u61tx2hkyv
GeoDNA
eaagcggtcgcctgttggattc

Lokalisering:

Placering:
Jönköpings läns museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tovhult
Socken:
Bredaryds socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: