Runinskrifter.net

Sm NOR1997;25

Objektuppgifter:

Föremål:
Flöjt
Nyckelord:
flöjt
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 47′ 1.4″14° 9′ 44.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64077501402275
SWEREF99TM
xy
6404940450191
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4501916404940
GeoHash
u660dr0wx4
GeoDNA
eaagcgtagggcgacaggcatc

Lokalisering:

Placering:
Jönköpings läns museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Jönköping, kv. Harven
Socken:
Jönköping
Härad:
Tveta härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet?

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm Flöjt/visselpipa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm Flöjt/visselpipa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm Flöjt/visselpipa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm Flöjt/visselpipa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Flöjt från Småland – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-09-23
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: