Runinskrifter.net

Sm NOR1997;24

Objektuppgifter:

Föremål:
Remändebeslag
Nyckelord:
beslag, remändebeslag
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 46′ 7.8″14° 5′ 57.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64061841398477
SWEREF99TM
xy
6403330446414
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4464146403330
GeoHash
u6608u6xz9
GeoDNA
eaagcgtagggagctgtacacc

Lokalisering:

Placering:
Jönköpings läns museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hedenstorp
Socken:
Sandseryds socken
Härad:
Tveta härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

400–500

Urnordisk; 400–500

Övriga anmärkningar:

Efter de fyra första runorna följer fyra tecken som bör tolkas som kryssornamentik.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: