Runinskrifter.net

Sm IVOS1990;18

Tidigare känd som Sm SMus.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 45′ 38.8″13° 58′ 27.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62941401388021
SWEREF99TM
xy
6291226437290
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4372906291226
GeoHash
u61fvuzxrw
GeoDNA
eaagcggttctaccttcccact

Lokalisering:

Placering:
Smålands museum, Växjö (21742:1).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mjäryd
Socken:
Södra Ljunga socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: