Runinskrifter.net

Sm ATA423-2541-1996

Objektuppgifter:

Föremål:
Tärningsliknande föremål
Nyckelord:
föremål
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 39′ 34.3″16° 21′ 5.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62815001533500
SWEREF99TM
xy
6280303582846
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5828466280303
GeoHash
u65dk4dc9k
GeoDNA
eaagcgtttatgagagcgttaa

Lokalisering:

Placering:
Kalmar läns museum (KLM 17772).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kalmar
Socken:
Kalmar
Härad:
Norra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

OKÄND?

Övriga anmärkningar:

De sex sidorna är försedda med runliknande tecken och figurer.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: