Runinskrifter.net

Sm 95

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Skiffer, pressad smålandsporfyr
Nyckelord:
sten: porfyr, pressad smålandsporfyr, skiffer, smålandsporfyr

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 22′ 39.3″14° 51′ 58.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63617231443512
SWEREF99TM
xy
6359427491953
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4919536359427
GeoHash
u64w6m30wz
GeoDNA
eaagcgtgcagtaatagcggtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lannaskede kyrka
Socken:
Lannaskede socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

En gavelhäll samt toppen av den andra är bevarade.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: