Runinskrifter.net

Sm 94

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Pressad smålandsporfyr
Nyckelord:
sten: porfyr, pressad smålandsporfyr, smålandsporfyr

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 22′ 39.3″14° 51′ 58.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63617231443512
SWEREF99TM
xy
6359427491953
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4919536359427
GeoHash
u64w6m30wz
GeoDNA
eaagcgtgcagtaatagcggtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lannaskede kyrka
Socken:
Lannaskede socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: