Runinskrifter.net

Sm 93

Även känd som L 1214.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 32′ 57.6″14° 54′ 29.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63808151446300
SWEREF99TM
xy
6378543494513
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4945136378543
GeoHash
u64x7hxchz
GeoDNA
eaagcgtgcaatcagtctttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Nömme
Socken:
Björkö socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: