Runinskrifter.net

Sm 91

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 23′ 56.3″15° 14′ 49.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63638501466450
SWEREF99TM
xy
6361825514854
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5148546361825
GeoHash
u64ydcnthy
GeoDNA
eaagcgtgccgcgttctgcgcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 46′ 54.0″14° 8′ 25.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64075521400959
SWEREF99TM
xy
6404726448878
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4488786404726
GeoHash
u6609ybdtc
GeoDNA
eaagcgtagggatccgaatata

Lokalisering:

Placering:
I Jönköpings stadspark.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Slättåkra
Socken:
Alseda socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: