Runinskrifter.net

Sm 87

Tidigare känd som Sm 88.

Även känd som B 1018, L 1229.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödlätt medel/grovkornig hornbländegranit
Nyckelord:
ben/horn: horn; sten: granit, rödlätt medel/grovkornig hornbländegranit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 19.9″15° 18′ 53.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63645501470525
SWEREF99TM
xy
6362573518919
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5189196362573
GeoHash
u64ys6rgqn
GeoDNA
eaagcgtgcctaggcttctcct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 21.2″15° 14′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63664791466409
SWEREF99TM
xy
6364452514782
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5147826364452
GeoHash
u64ydvmysq
GeoDNA
eaagcgtgccgcgctcgcccta

Lokalisering:

Placering:
Länsmuseet, Jönköping (nr. 18.058), tidigare i Alseda sockenmuseum (Sm 88).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Repperda
Socken:
Alseda socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Återfunnen sommaren 2003. Hör ihop med Sm 88. Ytterligare ett fragment av stenen hittades på 1930-talet, nu försvunnet.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstensfragment Sm 87"@sv – Linnéa Kallerskog"@sv; Jönköpings läns museum"@sv; 2019-02-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: