Runinskrifter.net

Sm 85

Även känd som Bautil 1020, Liljegren 1224.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit med pegmatit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit med pegmatit, pegmatit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 13.6″15° 15′ 2.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63662401466680
SWEREF99TM
xy
6364217515055
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5150556364217
GeoHash
u64yej14q3
GeoDNA
eaagcgtgccgctagagtgatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Alseda kyrkogård
Socken:
Alseda socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: