Runinskrifter.net

Sm 82 †

Även känd som L 1989.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 21′ 19.6″14° 28′ 10.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63596541419614
SWEREF99TM
xy
6357076468092
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4680926357076
GeoHash
u64q330rxg
GeoDNA
eaagcgtgacggcgtaggaccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vrigstads gamla kyrka
Socken:
Vrigstads socken
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Andra hälften av 1100-talet

Medeltid; 1150–1199

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: