Runinskrifter.net

Sm 77

Även känd som B 1046, L 1239.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 14.9″14° 37′ 46.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63649001429330
SWEREF99TM
xy
6362435477740
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4777406362435
GeoHash
u64qsfhgm4
GeoDNA
eaagcgtgactagtctggtccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Sävsjö Västergård
Socken:
Sävsjö (tidigare: Norra Ljunga socken)
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm77 Sävsjö"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1985-05-10"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: