Runinskrifter.net

Sm 76

Även känd som L 1241.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 11.2″14° 36′ 55.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63648001428475
SWEREF99TM
xy
6362325476887
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4768876362325
GeoHash
u64qs9ft66
GeoDNA
eaagcgtgactagtgacacgat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 11.2″14° 37′ 0.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63648001428560
SWEREF99TM
xy
6362326476972
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4769726362326
GeoHash
u64qs9gt7k
GeoDNA
eaagcgtgactagtgacccgat

Lokalisering:

Placering:
I Gästgivaregårdens trädgård.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Komstad
Socken:
Sävsjö (tidigare: Norra Ljunga socken)
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: