Runinskrifter.net

Sm 75

Även känd som B 1052, L 1243, L 1244.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, röd gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 53.7″14° 16′ 39.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63776551408450
SWEREF99TM
xy
6374935456720
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4567206374935
GeoHash
u64phyk8dg
GeoDNA
eaagcgtgaacggcctgatggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Morarp
Socken:
Svenarums socken
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: