Runinskrifter.net

Sm 72

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kvartsrik grå granit
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, kvartsrik grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 14.9″14° 57′ 1.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63423401448330
SWEREF99TM
xy
6340111496997
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4969976340111
GeoHash
u64tkjwqr2
GeoDNA
eaagcgtgcgcgaagccgactt

Lokalisering:

Placering:
I kyrkans södra yttervägg.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ramkvilla kyrka
Socken:
Ramkvilla socken
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: