Runinskrifter.net

Sm 68

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 41.7″14° 37′ 8.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63694511428768
SWEREF99TM
xy
6366977477125
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4771256366977
GeoHash
u64qu9t0ud
GeoDNA
eaagcgtgactaatgcatggta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bringetofta kyrka
Socken:
Bringetofta socken
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bringetofta kyrka"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2021-03-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: