Runinskrifter.net

Sm 63 †

Även känd som L 1565.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 11′ 2.1″14° 2′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63411341393791
SWEREF99TM
xy
6338261442502
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4425026338261
GeoHash
u61vrdn082
GeoDNA
eaagcggtctctctattgggga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Värnamo kyrkogård
Socken:
Värnamo
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: