Runinskrifter.net

Sm 62

Även känd som L 1248.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 4′ 33.0″14° 10′ 23.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63289101401020
SWEREF99TM
xy
6326129449872
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4498726326130
GeoHash
u64hdw2d9x
GeoDNA
eaagcgtgaggcgcaggataga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ed
Socken:
Voxtorps socken
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ed. Runsignum Sm 62"@sv – Okänd, Faith-Ell, Harald, Ennes, Barthold Anders, Vistrand, P G"@sv; Okänd, Faith-Ell, Harald, Ennes, Barthold Anders, Vistrand, P G"@sv; 1804-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: