Runinskrifter.net

Sm 61

Även känd som B 1031, L 1247.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 5′ 47.4″14° 2′ 44.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63314051393350
SWEREF99TM
xy
6328533442176
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4421766328533
GeoHash
u61uzd5epr
GeoDNA
eaagcggtcttcctagtttact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Runstensholm
Socken:
Tånnö socken
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstensholm. Runsignum Sm 61"@sv – Lagergren, Nils, Christofersson, Ulf"@sv; Lagergren, Nils, Christofersson, Ulf"@sv; 1691-01-01"@sv

URI
Runsten i Tånnö socken, Värnamo. – E.L.,; 1945-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: