Runinskrifter.net

Sm 58

Även känd som L 1906.

Objektuppgifter:

Föremål:
Mursten
Nyckelord:
mur, mursten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 59′ 26.4″14° 16′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63192801407190
SWEREF99TM
xy
6316578456152
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4561526316578
GeoHash
u64hhyv4wh
GeoDNA
eaagcgtgagtggcctacgatc

Lokalisering:

Placering:
I tornets södra vägg.
Ursprunglig plats:
Nej; I Rydaholms gamla kyrka.

Proveniens:

Plats:
Rydaholms kyrka
Socken:
Rydaholms socken
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

1150–1200

Medeltid; 1150–1200

Övriga anmärkningar:

Nonsens, runliknande tecken.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: