Runinskrifter.net

Sm 54

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 57′ 18.1″13° 31′ 52.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63165791361646
SWEREF99TM
xy
6313341410666
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4106666313341
GeoHash
u61s5bm54k
GeoDNA
eaagcggtcggtttttgcgaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södra Unnaryds kyrka
Socken:
Södra Unnaryds socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Övriga anmärkningar:

Enkel ornamentik, ramlinjer och enkla kors

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: