Runinskrifter.net

Sm 52

Även känd som B 1029, L 1251.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 9′ 58.4″13° 48′ 18.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63395701379010
SWEREF99TM
xy
6336523427748
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4277486336523
GeoHash
u61v4nu9mv
GeoDNA
eaagcggtctatgaataatgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Forsheda allmänning
Socken:
Forsheda socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm52 Forsheda"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1985-05-28"@sv

URI
Forshedastenen, Sm 52, en runsten vid Forsheda allmänning. – Jönköpings läns museum, Anders Franzén; 1990-03-28
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: