Runinskrifter.net

Sm 50

Även känd som L 1968, L 1977.

Objektuppgifter:

Föremål:
Dopfunt
Nyckelord:
dopfunt
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 29.5″13° 17′ 10.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63452841347783
SWEREF99TM
xy
6341865396473
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3964736341865
GeoHash
u61mqq6tuw
GeoDNA
eaagcggtatctaacgtacgca

Lokalisering:

Placering:
SHM (4454)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Burseryds kyrka
Socken:
Burseryds socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1200-talet

Medeltid; 1266–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-08-30, SHM; SHM; 1996-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Lennart Karlsson, 1996-09-11, SHM; SHM; 1996-09-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Lennart Karlsson, 1996-09-11, SHM; SHM; 1996-09-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: