Runinskrifter.net

Sm 5

Även känd som B 1000, L 1272.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig rödaktig gnejs
Nyckelord:
sten: finkornig rödaktig gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 56′ 26.4″14° 30′ 0.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63134331420558
SWEREF99TM
xy
6310892469581
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4695816310892
GeoHash
u647cvwx7u
GeoDNA
eaagcgtggcaacctccgcaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Transjö
Socken:
Hjortsberga socken
Härad:
Allbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Transjö. Runsignum Sm 5"@sv – Berggren, T, Faith-Ell, Harald"@sv; Berggren, T, Faith-Ell, Harald"@sv; 1930-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: