Runinskrifter.net

Sm 49

Även känd som L 1990.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 29.5″13° 17′ 9.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63452831347774
SWEREF99TM
xy
6341863396464
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3964646341863
GeoHash
u61mqq6tch
GeoDNA
eaagcggtatctaacgtacgaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Burseryds kyrka
Socken:
Burseryds socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

1238

Medeltid; c 1238

Övriga anmärkningar:

latin

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: