Runinskrifter.net

Sm 47

Även känd som L 1669.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå medelkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grå medelkornig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 0′ 57.2″13° 46′ 26.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63228871376622
SWEREF99TM
xy
6319822425559
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4255596319822
GeoHash
u61u37mvw4
GeoDNA
eaagcggtctggcgccgcctcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Håringe
Socken:
Bolmsö socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Eller sentida?

Vikingatid/Medletid; 725–1500

Övriga anmärkningar:

Ristningen består av en rektangulär ram med några kors. Tre korta rader med runor finns vid rektangelns kortsidor. Kan vara sentida, se Kronobergsboken 2008:212f.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: