Runinskrifter.net

Sm 35

Även känd som L 1265.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig rödaktig gnejs med tydliga inslag av pegmatit
Nyckelord:
sten: finkornig rödaktig gnejs med tydliga inslag av pegmatit, gnejs, pegmatit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 50′ 52.2″13° 58′ 28.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63038321388308
SWEREF99TM
xy
6300916437463
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4374636300916
GeoHash
u61gqhb4d5
GeoDNA
eaagcggttcctaaggaagagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Replösa
Socken:
Ljungby socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm35 Replösa"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1985-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: