Runinskrifter.net

Sm 33

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig gnejs med röda inslag
Nyckelord:
sten: finkornig gnejs med röda inslag, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 41′ 52.1″13° 50′ 50.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62873461380054
SWEREF99TM
xy
6284342429407
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4294076284342
GeoHash
u61fe1e28n
GeoDNA
eaagcggttcgctggactgtga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 41′ 52.3″13° 51′ 37.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62873291380863
SWEREF99TM
xy
6284335430216
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4302166284335
GeoHash
u61fe3sc58
GeoDNA
eaagcggttcgctgtcagttat

Lokalisering:

Placering:
I prästgårdens trädgård.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hamneda gamla kyrka
Socken:
Hamneda socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

4B9C3569-8487-4226-B677-40C85ABD8150 – Statens historiska museer; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
5CE50C3D-0262-465C-AEAA-D7FAC379570E – Statens historiska museer; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
8C845349-6545-40DE-B855-C9FF629657B9 – Statens historiska museer; 2011-09-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
23ED1327-377B-4FA2-B4DC-AF32E1736B7B – Statens historiska museer; 2011-09-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hamneda gamla kyrka. Runsignum Sm 33, Sm 32"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: