Runinskrifter.net

Sm 3

Även känd som B 1001, L 1271.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig röd ådergnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, grovkornig röd ådergnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 54′ 3.8″14° 33′ 59.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63089491424521
SWEREF99TM
xy
6306457473595
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4735956306457
GeoHash
u647eqwbxx
GeoDNA
eaagcgtggcactactcgtttc

Lokalisering:

Placering:
Invid kyrkogårdsmuren bredvid Sm 1.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Aringsås kyrkogård
Socken:
Aringsås socken
Härad:
Allbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Eventuellt sentida

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: