Runinskrifter.net

Sm 27

Även känd som L 1255.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig gnejs
Nyckelord:
sten: finkornig gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 55′ 18.0″13° 59′ 25.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63120271389480
SWEREF99TM
xy
6309120438537
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4385376309120
GeoHash
u61gy672wr
GeoDNA
eaagcggttcccagcgtcgttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berga kyrkogård
Socken:
Berga socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: