Runinskrifter.net

Sm 23B

Objektuppgifter:

Föremål:
Målade i triumfbågen
Nyckelord:
båge, målad, målning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 0′ 38.1″15° 6′ 24.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63206781457575
SWEREF99TM
xy
6318569506494
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5064946318569
GeoHash
u64srf2w8z
GeoDNA
eaagcgtgcgttctcggacaga

Lokalisering:

Placering:
Korbågen
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Dädesjö gamla kyrka
Socken:
Dädesjö socken
Härad:
Uppvidinge härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

1250–1300

Medeltid; 1250–1300

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dädesjö gamla kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2021-03-24"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: