Runinskrifter.net

Sm 2 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 54′ 3.7″14° 33′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63089461424522
SWEREF99TM
xy
6306454473596
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4735966306454
GeoHash
u647eqx084
GeoDNA
eaagcgtggcactactctggga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Aringsås kyrkogård
Socken:
Aringsås socken
Härad:
Allbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Aringsås kyrkogård. Runsignum Sm 1, Sm 3, Sm 2"@sv – Berggren, T, Okänd, Faith-Ell, Harald, Gustawsson, Karl Alfred, Anderbjörk, Jan Erik, Alvén"@sv; Berggren, T, Okänd, Faith-Ell, Harald, Gustawsson, Karl Alfred, Anderbjörk, Jan Erik, Alvén"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: