Runinskrifter.net

Sm 19

Även känd som L 1279.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig medel till grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig medel till grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 58′ 41.4″14° 50′ 34.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63172621441484
SWEREF99TM
xy
6314965490451
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4904516314965
GeoHash
u64s1u83bd
GeoDNA
eaagcgtgcgggtctgaggtaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stojby
Socken:
Gårdsby socken
Härad:
Norrvidinge härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gårdsby 134:1"@sv – Gustafsson, John-Eric"@sv; Gustafsson, John-Eric"@sv; 1978-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: