Runinskrifter.net

Sm 17

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödlätt medelkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödlätt medelkornig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 15.6″14° 45′ 34.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63425221436809
SWEREF99TM
xy
6340157485480
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4854806340157
GeoHash
u64mrvexmh
GeoDNA
eaagcgtgatctcctactcacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 9′ 54.1″14° 47′ 41.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63381141438866
SWEREF99TM
xy
6335776487588
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4875886335776
GeoHash
u64t0wt4rq
GeoDNA
eaagcgtgcgaggcatatgatt

Lokalisering:

Placering:
I Asa kyrkas tornkammare.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kråketorp
Socken:
Asa socken
Härad:
Norrvidinge härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

8 fragment, varav ett förkommet.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm17 Kråketorp – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sm17 Kråketorp – Lagergren, Nils; Riksantikvarieämbetet; 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: