Runinskrifter.net

Sm 159 †

Även känd som L 1290.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 46′ 52.1″16° 17′ 13.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62950141529448
SWEREF99TM
xy
6293764578637
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5786376293764
GeoHash
u65e48ey1v
GeoDNA
eaagcgtttaatgtggctccgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åby gamla kyrka
Socken:
Åby socken
Härad:
Norra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: