Runinskrifter.net

Sm 155

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 5′ 36.6″16° 9′ 20.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63297471521241
SWEREF99TM
xy
6328386570023
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5700236328386
GeoHash
u65kz9s1tj
GeoDNA
eaagcgttattcctgcagggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bötterum
Socken:
Långemåla socken
Härad:
Handbörds härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: