Runinskrifter.net

Sm 154

Även känd som B 1040, L 1566.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 9′ 52.9″16° 1′ 26.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63376421513243
SWEREF99TM
xy
6336183561936
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5619366336183
GeoHash
u65mhws2kt
GeoDNA
eaagcgttatcggcataggttg

Lokalisering:

Placering:
Nu i vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Högsby kyrka
Socken:
Högsby socken
Härad:
Handbörds härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Högsby kyrka – Selling, Dagmar; Riksantikvarieämbetet; 1970-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Högsby kyrka – Selling, Dagmar; Riksantikvarieämbetet; 1970-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Högsby kyrka – Selling, Dagmar; Riksantikvarieämbetet; 1970-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Högsby kyrka – Selling, Dagmar; Riksantikvarieämbetet; 1970-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Högsby kyrka – Selling, Dagmar; Riksantikvarieämbetet; 1970-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Högsby kyrka – Selling, Dagmar; Riksantikvarieämbetet; 1970-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Högsby kyrka – Selling, Dagmar; Riksantikvarieämbetet; 1970-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Högsby kyrka – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2015-07-06
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: