Runinskrifter.net

Sm 151 †

Även känd som L 1287.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 19′ 6.0″15° 51′ 13.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63547331502928
SWEREF99TM
xy
6353144551423
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5514236353144
GeoHash
u65q0f2rkx
GeoDNA
eaagcgttacgggtcggaaccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mörlunda kyrka
Socken:
Mörlunda socken
Härad:
Aspelands härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: