Runinskrifter.net

Sm 15

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Medel till grovkornig svagt rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, medel till grovkornig svagt rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 44′ 26.5″14° 55′ 42.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62907501446350
SWEREF99TM
xy
6288524495627
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4956276288524
GeoHash
u64dg9qde2
GeoDNA
eaagcgtgtagcctgctatagc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 44′ 45.3″14° 56′ 2.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62913271446700
SWEREF99TM
xy
6289105495970
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4959706289105
GeoHash
u64dgf68vv
GeoDNA
eaagcgtgtagcctcgtatgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kåragården
Socken:
Östra Torsås socken
Härad:
Konga härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kåragården. Runsignum Sm 15"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 1930-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: