Runinskrifter.net

Sm 149

Även känd som L 1283.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 0′ 39.9″16° 30′ 26.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64321001541500
SWEREF99TM
xy
6430937589059
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5890596430937
GeoHash
u67dp8s5n2
GeoDNA
eaagcgtctattttgtaggact

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 0′ 47.1″16° 28′ 33.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64323041539643
SWEREF99TM
xy
6431119587200
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5872006431119
GeoHash
u67dnbvqej
GeoDNA
eaagcgtctattgtttacacgc

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lilla Hälleberg
Socken:
Västra Eds socken
Härad:
Norra Tjusts härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: