Runinskrifter.net

Sm 145

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 59.4″16° 20′ 13.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64400371531378
SWEREF99TM
xy
6438750578846
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5788466438750
GeoHash
u67d7v8qcn
GeoDNA
eaagcgtctagtcctaagacga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 45.8″16° 21′ 4.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64396241532211
SWEREF99TM
xy
6438347579684
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5796846438347
GeoHash
u67dkj490b
GeoDNA
eaagcgtctatgaagatgtgag

Lokalisering:

Placering:
Ukna kyrkas vapenhus.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ukna ödekyrka
Socken:
Ukna socken
Härad:
Norra Tjusts härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1200-talet – början av 1300-talet

Medeltid; 1266–1333

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: