Runinskrifter.net

Sm 144

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 56′ 1.3″16° 24′ 21.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64234231535583
SWEREF99TM
xy
6422193583248
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5832486422193
GeoHash
u679t6d25w
GeoDNA
eaagcgtctgcatgcgcggtgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 54′ 23.5″16° 24′ 42.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64204021535970
SWEREF99TM
xy
6419178583671
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5836716419178
GeoHash
u679mmwf12
GeoDNA
eaagcgtctgcgcatccgtcgg

Lokalisering:

Placering:
Vid folkhögskolan i Gamleby.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gursten
Socken:
Lofta socken
Härad:
Norra Tjusts härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 800-talet

Vikingatid; 866–899

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sm144 Gamlebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: