Runinskrifter.net

Sm 141

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 33′ 32.9″15° 5′ 59.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63817701457780
SWEREF99TM
xy
6379633505976
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5059766379633
GeoHash
u64xrw76k2
GeoDNA
eaagcgtgcactccagtcgctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Medalby
Socken:
Mellby socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: